Kazne za privatne žurke ili slave do 150 hiljada dinara

Ljubiša Nastasijević

Skraćivanje radnog vremena ugostiteljskih objekata dovelo je do toga da se građani koji ne žele da poštuju mere okupljaju po kućama na privatnim proslavama. Međutim, svako okupljanje više od pet osoba u zatvorenom prostoru, bilo da je privatna žurka illi slava u pitanju, kažnjava se sa 50.000 do 150.000 dinara, Прочитај више

GOLUBAC: Javni poziv za dodelu sredstava iz budžeta za sufinansiranje osemenjivanja goveda u 2020.godini

Ljubiša Nastasijević

Predsednik opštine Golubac je 19.11.2020. godine, raspisao Javni poziv za dodelu sredstava iz budžeta opštine Golubac za sufinansiranje veštačkog osemenjavanje goveda u 2020. godini. Visina regresa za reproduktivni materijal (veštačko osemenjavanja goveda), iznosi do 50% od vrednosti osemenjavanja. Korisnik regresa može biti  fizičko lice – nosilac komercijalnog registrovanog porodičnog poljoprivrednog Прочитај више