Postavljeni topovi u Golubačkoj tvrđavi(FOTO).

Ljubiša Nastasijević

Postavljanjem topova u Kuli 9 u Golubačkom gradu, ovaj deo tvrđave dobio je svoj konačni izgled. Kula 9, poznata kao Topovska kula, pridodata je utvrđenju naknadno, kao deo priobalnog pojasa. Odlikuju je topovski otvori na dva etaža, a njena osnovna funkcija bila je zaštita pristaništa. Kula sa koje je ,,grmela’’topovska Прочитај више