GOLUBAC: U 2021.godini iz budžeta 200 miliona dinara za izgradnju infarstrukturnih projekata(FOTO

Ljubiša Nastasijević

Jedan od prioriteta razvoja opštine Golubac u proteklom i u narednom periodu su pored turizma i  modernizacija lokalne putne mreže,vodosnamdevanje,obrazovanje, kultura i sport.Svake godine na području ove podunavske opštine u Golupcu i u 23 naselja asvaltira se oko desetak kolometara lokalnih saobraćajnica, pa je u poslednjih četiri godine modernizovano  oko Прочитај више

GOLUBAC: Završeni radovi na rekonstrukciji lokalnih puteva sa asvaltnim kolovozom do naselja Usije,Vinci i Bikinje(FOTO).

Ljubiša Nastasijević

Svake godine na području ove podunavske opštine u Golupcu i u 23 naselja asvaltira se oko dvadesetak kolometara lokalnih saobraćajnica, pa je u poslednjih četiri godine modernizovano  oko 80 odsto lokalne i turističke  infratsrukture. U toku su radovi na rekonstrukciji lokalnih puteva sa asvaltnim kolovozom u dužini od 16,5 kilometara Прочитај више

GOLUBAC: Radovi na izgradnji kanalizacione mreže u gradu Golupcu u okviru zajedničke strategije upravljanja otpadnim vodama u hidrološkom slivu Dunava(FOTO).

Ljubiša Nastasijević

U proteklih četiri godina u opštini Golubac realizovano je preko 30 kapitalnih projekata  sredstvima  iz IPA fondova Evropske Unije  i  Programa prekogranične saradnje  Rumunija-Srbija kao i iz budžetskih sredstava.U ovoj podunavskoj opštini u toku su radovi na izgradnji kanalizacije u gradu Golupcu  u okviru implementacije zajedničke strategije upravljanja otpadnim vodama Прочитај више

Počeli radovi na modernizaciji lokalne putne mreže sa asvaltnim kolovozom u opštini Golubac (FOTO).

Ljubiša Nastasijević

Opština Golubac već godinama realizuje projekte na modernizaciji lokalne putne mreže . Ulaganjem iz kapitalnih projekata u razvoj putne infrastructure nisu stvoreni samo uslovi za kvalitetan i dobar život građana već i  za ekonomski razvoj naselja u opštini Golubac. Time je omogućen i dolazak novih investitora, a da se turizam  Прочитај више

GOLUBAC:Ulaganje u razvojne projekte u oblasti kulture i sporta u opštini Golubac(FOTO).

Ljubiša Nastasijević

Ulaganjem u turizam,kulturu I sport i bogatom turističkom ponudom ova podunavska opština doprinosi razvoju lokalne zajednice I boljeg standarda građana kao i unapređenju privrede, što znači otvaranje novih radnih mesta i priliku za mlade da ostanu da žive i rade u Golupcu.Realizacijom programa EU PRO u Golupcu su popravljeni I Прочитај више