ДЕЧИЈА НЕДЕЉА – ГОЛУБАЦ 2022.

This ad has expired.
Contacts:

У СУСРЕТ ДЕЧИЈОЈ  НЕДЕЉИ

ПУ „ЛАСТА“ ГОЛУБАЦ

03.10.-09.10.2022.

          Дечија недеља је најрадоснија седмица у години јер се у њој реализује највећа манифестација за децу. Одржава се сваке прве недеље у октобру у циљу уједињења свих релевантних друштвених актера ради континуираног побољшања положаја детета у Републици Србији.

        Дечија недеља се ове године обележава под слоганом: „Шта детету треба да расте до неба“ и заправо је прилика да се укаже на значај живота деце у подстицајном и сигурном окружење у коме могу да остваре максимум својих потенцијала у атмосфери пуног поштовања дечијих права, доношењу одлука којих се њих тичу, скретање пажње шире јавности на потребе и права деце и покретање иницијатива и акција које доприносе бољем положају сваког детета.

         Дечија недеља има изузетно дугу и успешну традицију, на овим просторима се обележава од 1937. године, а од 1987. године је на предлог организације „Пријатељи деце Србије“ уведена у Закон о друштвеној бризи о деци. Од 2018. године се налази у Закону о финансијској подршци породица са децом, а своју мисију увек изнова прилагођава актуелним потребама деце и младих указујући на стварни положај детета и младих у друштву и важна питања у овој области скрећући пажњу на дете као носиоца права да одраста у што бољим условима, како у породици, тако у локалној заједници и друштву у целини.

        Ове године Дечија недеља се одржава под покровитељством Министарства за бригу о породици и демографију, а препознају је и обележавају све релевантне институције образовања и културе, социјалне и здравствене заштите. Симбол је успешне сарадње државе, цивилних и струковних организација, привреде, као и угледних појединаца посвећених деци у заштити дечијих права.

         Данас Предшколска установа „Ласта“ располаже објектом површине 521,93мкоји је смештен на самој обали Дунава у непосредној близини Основне школе „Бранко Радичевић“ и двориштем које се простире на 20 ари.  Сви радни простори су наменски, веома добро опремљени дидактичким средствима и прилагођени раду са децом предшколског узраста. У корак са временом све радне собе опремљене су за рад по најсавременој образовној технологији и имају
центре за мултимедију у којима деца могу да уче уз помоћ рачунара. Сва деца и
васпитачи имају могућност коришћења интернета у својим радним собама, а у свим
радним собама распоређена је примљена донација ЕУ у виду намештаја, технике и
играчака на основу узраста и потреба деце и васпитача.

     Васпитном особљу доступна је богата стручна литература и литература потребна за васпитно – образовни рад. За родитеље је такође издвојен део библиотеке који располаже насловима који имају сврху јачања родитељских компетенција.

     Установа је до сада задовољавала потребе свих заинтересованих корисника са територије целе општине Голубац тако да није било листе чекања. Међутим, последњих година са растом стопе запослености и порастом броја досељених породица, расте и потреба за већим бројем места за смештај деце у Предшколску установу. Установа је од радне 2022/2023 проширила своје капацитете за 1,5 групу и повећала стручни кадар, тако да се васпитно-образовни рад одвија у најбољим могућим условима за 90-оро уписане деце из 17 насеља са територије општине Голубац.

        Близина Основне школе, градског парка, спортских терена, градског трга и библиотеке чини да Установа има на располагању различите ресурсе за реализацију различитих садржаја и активности ван објекта.

         Предшколска установа „Ласта“ као једина предшколска установа на територији општине Голубац сваке године са пуно снаге и воље даје на значају Дечијој недељи као манифестацији од изузетног значаја за друштво у целини. Својим планом активности доприноси учешће свих битних актера у реализацији програма, представљајући на тај начин до сада постигнуте резултате, али и изазове које је очекују у наредном периоду, указујући на одговорност коју породица, Установа, држава и њене институције имају у заштити деце и остваривању њихових права.

      Мисија наше Установе одређена је вредносним полазиштима „Година узлета“ – основа програма предшколског васпитања и образовања и осликава оно у шта верујемо и што сматрамо вредним и важним, оно чему, као значајан део живота деце и породица, тежимо.

Širimo dalje
Posted in: Vesti Posted by: Александар Ђукић On: