Догађаји

ПРОМОТИВНА БИЦИКЛИСТИЧКА ВОЖЊА ОД РАМСКЕ ДО ГОЛУБАЧКЕ ТВРЂАВЕ – НЕДЕЉА 25. ЈУЛ 2021.

Контакт

https://www.facebook.com/v2.0/plugins/like.php?action=like&app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df19000f36d1f6aa%26domain%3Degolubac.rs%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fegolubac.rs%252Ff3157a93c9525b4%26relation%3Dparent.parent&color_scheme=light&container_width=600&href=https%3A%2F%2Fegolubac.rs%2Fpromotivna-biciklisticka-voznja-od-ramske-do-golubacke-tvrdjave-nedelja-25-jul-2021%2F&layout=standard&locale=sr_RS&sdk=joey&share=true&show_faces=true&size=small&width=600

Бициклистичко-планинарски клуб „Голубац“ позива све заинтересоване грађане општине, туристе и посетиоце, да се придруже традиционалној 9. промотивној бициклистичкој вожњи од Рамске до Голубачке тврђаве.

Догађај за памћење..

ДОБРОДОШЛИ !

Širimo dalje