ДОШАО ЈЕ КРАЈ БАХАТИМ ТУРИСТИМА КОЈИ УГРОЖАВАЈУ БЕЗБЕДНОСТ НА ШЕТНО-БИЦИКЛИСТИЧКОЈ СТАЗИ !!!

Контакт

Кроз Голубац пролази Дунавска бициклистичка рута од Немачке до Црног мора – „ EuroVelo 6„, којом годишње прође од  10 до 15 хиљада бициклиста из Европе.

Управо је у току завршна фаза изградње бициклистичке стазе од насеља Винци до Голупца (8,5 км). Наставак изградње  бициклистичке стазе од Голупца до Голубачке тврђаве (4 км), очекује се наредне године.

На завршеним деловима стазе, која доприноси развоју  локалне самоуправе, као значајне  туристичке дестинације на Дунаву и  у овом делу Србије, НЕСАВЕСНИ ТУРИСТИ УГРОЖАВАЈУ ОБАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈА на шетно-бициклистичкој стази Винци – Голубац (вожња аутомобилима, моторима, тракторима по шетно-бициклистичкој стази, паркирање на стази током пецања итд.).

Током радног дела седнице СО Голубац, у петак 09.07.2021., донета је ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ И ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, чиме се у члану 61. Одлуке, након става 1 додаје нови став 2 који гласи : „Забрањено је на саобраћајним површинама свако друго чињење којим се оштећује или би се могла оштетити  саобраћајна површина, умањити захтевана прегледност, ометати одвијање саобраћаја, односно угрожавати безбедно одвијање саобраћаја.“  Овом ОДЛУКОМ, ДАЈЕ СЕ МОГУЋНОСТ КОМУНАЛНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ  ДА СПРОВЕДЕ ПРАВНУ ПРОЦЕДУРУ ПРОТИВ НЕСАВЕСНИХ ГРАЂАНА.

Širimo dalje
Објављено у -Događaj, Društvo, Infrastruktura, saobračaj, Skupština, Turizam, Zanimljivosti, Вести, Култура Објавио Aleksandar Djukić On: