Јавни позив за јавну расправу о Нацрту Одлуке о буџету општине Голубац за 2022. годину

This ad has expired.
Contacts:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ГОЛУБАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Датум: 25.11.2021.год.

Г о л у б а ц

Јавни позив за јавну расправу о Нацрту Одлуке о буџету општине Голубац за 2022. годину

            Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица општине Голубац да дају своје предлоге, примедбе и сугестије на Нацрт Одлуке о буџету општине Голубац  за 2022. годину.

Јавна расправа о Нацрту Одлуке о буџету општине Голубац за 2022. годину спроводи се у периоду од 25.11.2021. до 06.12.2021. године.

У складу са мерама Владе Републике Србије у вези са спречавањем ширења Корона вируса неће се одржати округли сто. Учесници јавне расправе и други заинтересовани субјекти могу доставити своје предлоге, примедбе и сугестије на Нацрт Одлуке електронским путем на прописаном обрасцу на Еmail adresu: office@golubac.rs или писаним путем на  прописаном обрасца на адресу:

Општинска управа Голубац

Одељењу за привреду и финансије

 ул. Цара Лазара 15

12223 Голубац

Текст Нацрта Одлуке о буџету општине Голубац за 2022. годину и Грађански водич кроз Нацрт Одлуке о буџету за 2022. год. доступан је на увид на web адреси: www.golubac.org.rs.

По окончању јавне расправе Одељење за привреду и финансије ће сачинити Извештај о одржаној јавној расправи и исти објавити на интернет страници општине Голубац.

Širimo dalje
Posted in: Vesti Posted by: Александар Ђукић On:

Оставите одговор