ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА БЕСПОВРАТНУ ИСПОРУКУ МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА КАО ПОМОЋ УЗГАЈИВАЧИМА МЛЕЧНИХ КРАВА

This ad has expired.
Contacts:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

ЗА БЕСПОВРАТНУ ИСПОРУКУ МЕРКАНТИЛНОГ

КУКУРУЗА КАО ПОМОЋ УЗГАЈИВАЧИМА МЛЕЧНИХ КРАВА

Бесповратна испорука се односи на примарну пољопривредну производњу, за регистрована пољопривредна газдинства која се баве узгојем млечних крава, а млечна крава јесте свако женско грло говеда старије од 24 месеца у тренутку објављивања јавног позива.

Узгајивач млечних крава који може остварити право на помоћ на бесповратну испоруку меркантилног кукуруза је: физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, који:

(1) је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу у овом регистру за текућу годину;

(2) је уписан у Централну базу података о обележавању животиња и у овој бази има од 1 до 50 млечних крава, у свом власништву или у власништву члана његовог

породичног пољопривредног газдинства;

(3) није у закупу пољопривредног земљишта у државној својини;

(4) је остварио право на премију за кравље млеко за 2021. годину.

Пријава за остваривање права на помоћ узгајивачима млечних крава за бесповратну испоруку меркантилног кукуруза по овом Јавном позиву, подноси се у периоду од 11. новембра 2022. године до 23. новембра 2022. године.

Уз образац пријаве, подносилац доставља:

1) извод из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о активном статусу, члановима породичног пољопривредног газдинства и врсти животиња и броју газдинства (HID) на којима се држе или узгајају (сточни фонд), који издаје подручна јединица Управе за трезор, као и

2) списак млечних крава на газдинству уписаних у Централну базу података о обележавању животиња који издаје надлежна ветеринарска служба.

Пријава се подноси Пољопривредној саветодавној и стручној служби у Пожаревцу, улица Дунавска 91.

Kontakt osoba za teritoriju opštine Golubac:

Saša Bogićević

Golubac

Tel. +3810606703620

Širimo dalje
Posted in: Vesti Posted by: Александар Ђукић On: