ОД КАБИНЕТА МИНИСТРА ТОНЧЕВА ЗА НЕРАЗВИЈЕНЕ ОПШТИНЕ 320 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАЗВОЈА ЗА 2022.

This ad has expired.
Contacts:

Београд, март 2022

Кабинет министра Новице Тончева, задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општине, донео је Одлуку о одобравању средстава за Програм подршке унапређењу развоја изразито недовољно развијених општина на територији Републике Србије за 2022. годину. Одлуком су обухваћене јединице локалне самоуправе које према степену развијености спадају у четврту групу, чији је степен развијености испод 60% републичког просека. Одобрена су средства у укупном износу од 319,894,794.00 рсд за 42 јединице локалне самоуправе.

“Поносан сам када видим конкретне и мерљиве резултате рада Кабинета на чијем сам челу, одличну и конструктивну комуникацију  са председницима општина и посвећен приступ проблемима са којима се сусрећемо. Мој тим и ја донели смо Одлуку о одобравању средстава за Програм подршке унапређењу развоја изразито недовољно развијених општина за 2022. За унапређење инфраструктурних капацитета у овим општинама  поднето је укупно 44 пријаве пројеката, а након прегледа документације одобрена су средства у укупном износу од 319,894,794.00 рсд за 42 јединице локалне самоуправе. Задовољан сам што корак по корак, али сигурно, градимо и стварамо боље услове за живот, што су општине мотивисане да заједно мењамо ствари на боље, а тада је успех загарантован” изјавио је министaр Тончев.

Општина Голубац аплицирала за додатна средства ради реализације Пројекта „Осветљење улица у Викенд насељу Винци и Усије – Прва фаза“ и већ је започела реализацију по овом пројекту. Изведен је главни енергетски развод и положен кабл за напајање светиљки у одговарајући ров са потребним цевима за прелазе и уводе у темеље стубова. Постављени су темељи стубова са анкер плочом, цеви за каблове и уземљивачка трака. Постављена је заштитна уземљивачка ФеЗн трака дуж трасе. За комплетне електромонтажне радове – набавка светиљки, набавка ормара, набавка управљачких јединица и набавка стубова, од Министарства је добијено 8.000.000 динара.

Укупна вредност прве фазе пројекта је 14.000.000 динара.

У име општине Голубац, Уговор је потписао заменик председника општине Голубац, Марко Стојаковић.

Širimo dalje
Posted in: Vesti Posted by: Aleksandar Djukic On: