Otvoren KONKURS ZA IZLAGANJE U GALERIJI MODERNE UMETNOSTI – Golubac, januar 2023.

This ad has expired.
Contacts:

Narodna biblioteka „Veljko Dugošević“ iz Golupca raspisuje konkurs za izlaganje (za samostalne, autorske, kustoske i kolektivne izložbe i projekte) u Galeriji moderne umetnosti u 2023. godini.

Konkurs je otvoren do 10. februara 2023.godine.

Za konkurs je neophodno dostaviti:

1. opis projekta – koncepciju izložbe sa tehničkim opisom;

2. vizuelnu dokumentaciju (do 10 ilustracija projekta sa kojim se konkuriše);

3. profesionalnu biografiju (CV) sa kontakt e-mail adresom i brojem telefona.

Prijave treba dostaviti isključivo elektronskim putem na adresu modernagalerijagolubac@gmail.com

Prijave će razmatrati Umetnički savet Galerije moderne umetnosti, koji je imenovan na period od 2023-2025. godine, u sastavu:

– Dragan Despot Đorđević – književnik;

– Bojan Veljković – master primenjeni umetnik;

– Miloš Đuran – doktorant primenjene umetnosti.

Svi učesnici će o rezultatima konkursa biti obavešteni e-mail-om, a rezultati će biti objavljeni i na sajtu biblioteke, Fejsbuk stranici i posredstvom medija, a najkasnije do 20. februara 2023. godine.

Pravo učešća imaju svi likovni i primenjeni umetnici.

Organizator obezbeđuje:

– Katalog – flajer (a4 format, sa jednim ili dva savijanja, obostrani kolor);

– Koktel na dan otvaranja;

– Organizaciju – postavljanje radova, reklamu i marketing događaja, izradu plakata i pozivnica.

Autor izložbe donira jedno svoje delo za potrebe stalne izložbene postavke.

Slanjem prijave e-mail-om autor prihvata sve odredbe likovnog konkursa.

Kontakt za dodatne informacije: +381606787070 (svakog radnog dana  u periodu od 10 do 13 časova).

Galerija moderne umetnosti, koja radi u sastavu Narodne biblioteke „Veljko Dugošević“ Golubac, osnovana je 2022. godine i jedan je od izlagačkih prostora u Srbiji koji se bavi afirmacijom, prezentacijom, produkcijom savremene vizuelne umetnosti. Galerija moderne umetnosti , učestvujući u jednom predstavljanju savremenih umetničkih izraza nastoji da doprinese decentralizaciji kulture, ravnomernom regionalnom razvoju i da bude prepoznata kao mesto koje na profesionalan način omogućava predstavljanje umetničkih i kustoskih prtojekata, kao i producijski centar koji doprinosi razvoju savremene umetnosti i inovativnih umetničkih praksi, sa posebnim zadatkom osnaživanja lokalne likovne scene. 

Širimo dalje
Posted in: Vesti Posted by: Aleksandar Djukic On: