ПОРОДИЦА као партнер на Пројекту „Зелена лабораторија ПУ „ЛАСТА“ ГОЛУБАЦ

This ad has expired.
Contacts:

Систем рада вртића је веома сложен и захтева међусекторску сарадњу, док његово
успешно деловање почива пре свега на сарадњи запослених у вртићу и родитеља деце која
их похађају.
Сарадњу између вртића и породице могу да ометају више спољних фактора, али докле
год су обе стране спремне на компромис и дијалог постоји и напредак. Добром сарадњом
сви добијају.


Кроз Пројекат „Зелена лабораторија“ који се развијао у предшколској групи, сарадња
са породицом остварена је у потпуности. Добра воља, здрава атмосфера, активно учешће
са децом у сазнавању новог и стицању искуства омогућило нам је да смо сви на добитку,
јер деца расту у здравој, подржавајућој и подстицајној средини која је услов за постизање
резултата. Веома је важно непосредно укључивање родитеља у васпитно-образовни рад.
То има позитивне ефекте, јер тада родитељи боље разумеју посао васпитача, значај и
смисао подстицајне средине, значај боравка деце у вршњачкој групи, интеракцију и
сарадњу међу децом. Допринос породице деце на овом Пројекту био је немерљив, а нама
практичарима даје ветар у леђа да заједно можемо много.


Сарадња са породицом у вртићу се одвија на више нивоа: кроз индивидуалне разговоре,
родитељске састанке, паное за обавештења, писма и поруке, брошуре за родитеље,
заједничке отворене радионице, учешће родитеља у раду предшколске установе и игри
деце, учешће у приредбама и прославама, манифестацијама, излетима, заједничком
планирању, израда играчака, заједничке акције, заједничка дружења деце и родитеља.
Успешном сарадњом са породицом градимо међусобно поверење, поштовање, боље
разумевање различитости породица што је од великог значаја за напредак сваког детета.

Извор: ПУ Ласта

Širimo dalje
Posted in: Vesti Posted by: Душан Ђорђевић On: