ПОЗИВ за све јавне институције и за сва Удружења грађана – припрема за аплицирање ! Interreg IPA CBC Romania-Serbia Programme (ИПА Програм прекограничне сарадње Румунија – Србија)

This ad has expired.
Contacts:

🟥 In the following weeks of November, we are going to organise a series of workshops in Romania and Serbia.

🟩 Our workshops will help the project partners to better understand some technical details in elaborating the cross-border project proposals.

𝗧𝗵𝗶𝘀 𝘄𝗲𝗲𝗸, in Timisoara and Kikinda, 𝘄𝗲 𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗽𝗽𝗿𝗼𝗮𝗰𝗵𝗶𝗻𝗴 𝘀𝘂𝗯𝗷𝗲𝗰𝘁𝘀 𝗿𝗲𝗴𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝗴:

📚the rules of eligibility for actions and expenditures;

📚visibility rules and communication activities;

📚uploading data and documents to JEMS (Joint Electronic Monitoring System).

𝗖𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗮𝗿 𝗼𝗳 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝘀:

🇷🇴 Tuesday: 08.11 – Timisoara l 15.11 – Resita l 22.11 – Dr.Tr. Severin

🇷🇸 Thursday: 10.11 – Kikinda l 17.11 – Smederevo l 24.11 – Kladovo

𝐹𝑜𝑟 𝑏𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑠, 𝑝𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑦𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑙𝑓 𝑎𝑠 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡 𝑏𝑦 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑛 𝑒𝑚𝑎𝑖𝑙 𝑡𝑜: 𝑑𝑎𝑛𝑖𝑒𝑙.𝑠𝑡𝑎𝑛𝑜𝑖𝑒𝑣𝑖𝑐𝑖(𝑎𝑡)𝑏𝑟𝑐𝑡-𝑡𝑖𝑚𝑖𝑠𝑜𝑎𝑟𝑎.𝑟𝑜

#InterregIPA#RomaniaSerbia

#WorkshopInterreg

🟥 У наредним недељама новембра организујемо низ радионица у Румунији и Србији.

🟩 Наше радионице ће помоћи пројектним партнерима да боље разумеју неке техничке детаље у разради прекограничних пројеката.

Ове недеље, у Темишвару и Кикинди, приступамо темама о:

📚правила о подобности за радње и трошкове;

📚правила видљивости и активности комуникације;

📚постављање података и докумената у ЈЕМС (Joint Electronic Monitoring System)

Календар догађаја:

🇷🇴 Уторак: 08.11 – Темишвар 15.11 – Решица 22.11 – Турн Северин

🇷🇸 Четвртак: 10.11 – Кикинда 17.11 – Смедерево 24.11 – Кладово

За боље управљање догађајима, молимо вас да се пријавите као учесник слањем мејла на: 𝑑𝑎𝑛𝑖𝑒𝑙.𝑠𝑡𝑎𝑛𝑜𝑖𝑒𝑣𝑖𝑐𝑖(𝑎𝑡)𝑏𝑟𝑐𝑡-𝑡𝑖𝑚𝑖𝑠𝑜𝑎𝑟𝑎.𝑟𝑜

#InterregIPA#RomaniaSerbia

#WorkshopInterreg

Širimo dalje
Posted in: Vesti Posted by: Александар Ђукић On: