РЕКОНСТРУКЦИЈА КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У ГОЛУПЦУ – ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ

This ad has expired.
Contacts:

С  А  О  П  Ш  Т  Е  Њ  Е ГРАЂАНИМА  ГОЛУПЦА

          Општина Голубац у сарадњи са ЈП „Путеви Србије“ и ПЗП „Пожаревац“, започела је радове на реконструкцији и санацији улица Цара Душана, Цара Лазара и Карађорђеве у Голупцу.

          Радови се изводе како на самом коловозу,  тако и на тротоарима – обострано (у делу улице Цара Лазара и Карађорђевој улици) све у циљу побољшања квалитета и сигурности одвијања самог моторног саобраћаја и повећања нивоа безбедности и сигурности пешака, бициклиста и осталих учесника у саобраћају.

          У оквиру планираних радова предвиђена је реконструкција постојећег и израда потпуно новог асфалтног коловоза са регулацијом сливања атмосферске воде. Поред тога, где код је потребно предвиђена је израда нових сливних решетки  како би се знатно смањило задржавање воде на самом коловозу.

          Реконструкција постојећих тротоара – обострано, ће се радити почев од раскрснице ул. Цара Лазара и ул. Краљевића Марка (улица ка Дому здравља) и надаље у смеру ка Доњем Милановцу, све до излаза из Голупца. Реконструкција тротоара подразумева уклањање у потпуности  постојећег застора, израда нове тампон подлоге од дробљеног камена, постављање нових ивичњака и израда завршног слоја асфалта од асфалт бетона у потребним нивелетама, а све у постојећим димензијама.

Како би реконструкција била потпуна, извршиће се и сеча постојећих стабала дрвореда са вађењем пањева као и поновна садња нових одговарајућих дрвних садница и формирање новог дрвореда.

          Овим путем позивамо све грађане Голупца, да уколико имају,  своје предлоге и сугестије у вези са напред изложеним радовима, исте доставе Општини Голубац, лично, поштом на адресу Цара Лазара 15 или путем е-маила на адресу: office@golubac.org.rs .

          Све ваше предлоге и сугестије ћемо размотрити и уколико су исти у оквиру прописаних норми и стандарда као и урбанистичких планова за ову врсту радова и предвиђеног буџета пројекта, радо их имплементирати у овај пројекат.

          Са поштовањем,                                                                              Општина Голубац

Širimo dalje
Posted in: Vesti Posted by: Aleksandar Djukic On: