Успешно аплицирање НБ „Вељко Дугошевић“ из Голупца – ДВА ПРОЈЕКТА ЋЕ БИТИ СУФИНАНСИРАНА – БРАВО

This ad has expired.
Contacts:

Народну библиотеку је 09.маја дочекала једна лепа вест.

Министарство културе дало је позитиван одговор на пријаву за Конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката у области заштите и дигитализације културног наслеђа у Републици Србији у 2023. години под називом „Унапређење информационо комуникационих капацитета Народне библиотеке „Вељко Дугошевић“ Голубац“.

Пројектом се планира реконструкција постојеће локалне рачунарске мреже заменом постојећих каблова и уградњом нових и инсталацијом неопходног свича. Комисија је одобрила пројекат имајући у виду значај унапређења информационо комуникационих капацитета Библиотеке за њено успешно функционисање, а предвиђена средства износе 500.000 динара.

Дан после, 10. маја, Министарство културе подржало је још један пројекат Народне библиотеке „Вељко Дугошевић“ Голубац.

У питању је пројекат „Бајке, легенде и митови Браничева и Голупца“ на конкурсу за финансирање или суфинансирање пројеката у области заштите и дигитализације културног наслеђа у Републици Србији у 2023. години у области откривања, прикупљања, истраживања,

документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, коришћења и управљања музејског наслеђа.

Пројекат доприноси очувању културно-историјског наслеђа кроз истраживање, документовање, прикупљање и публиковање етнолошке грађе на простору Браничева и Голупца. Средства која су издвојена за овај пројекат износе 400.000 динара.

Širimo dalje
Posted in: Vesti Posted by: Александар Ђукић On: