НОВЕ ОСНОВЕ ПРОГРАМА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА „ГОДИНЕ УЗЛЕТА“

This ad has expired.
Contacts:

ПУ „ЛАСТА“- у сусрет новом програму

         Предшколска установа „Ласта“ Голубац учествовала је у Пројекту „СУПЕР – Подршка реформи система предшколског васпитања и образовања“, који је био један од предуслова обука за нову концепцију програма у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја РС, која почиње са применом од 1.септембра 2022. године. Како би се васпитни кадар припремио за примену нове програмске концепције, као и сама Установа, запослени су присуствовали првој фази обука дана 26.02. и 27.02.2022. године у Пожаревцу, док је друга фаза планирана за 12.03. и 13.03.2022. године, а трећа фаза која се односи на документовање реализоваће се у on-line формату.

        Нови начин рада доноси многобројне промене у простору, материјалима, опремљености, вођењу документације, учење кроз пројекте, интезивнију сарадњу са родитељима и локалном заједницом. На овај начин кроз истраживање, повезивање доживљаја, искуства и сазнања уче сви заједно-деца, васпитачи, родитељи, локална заједница.

        Основама програма предшколског васпитања и образовања, симболично названим „Године узлета“ дефинише се концепција васпитања и образовања предшколске деце. Основе програма ПВО засноване су на савременим теоријским сазнањима, међународним документима образовне политике и примерима квалитетне инклузивне праксе ПВО у свету.

    Циљ програма предшколског васпитања и образовања јесте подршка добробити детета. Нове Основе програма истичу квалитет односа које дете гради са вршњацима и одраслима, значај простора као инспиративног окружења за игру, истраживање и учење и сарадњу са родитељима и локалном заједницом. Игра се стимулише и подржава као најприроднији начин учења, кроз који дете учи да промишља, стиче нова сазнања и важне животне вештине.

     Нове Основе програма заснивају се на вери и капацитету сваког детета предшколског узраста да активно учествује у свом учењу и развоју.

     Документ Основа програма ПВО развијан је кроз сарадњу практичара, Министарства просвете науке и технолошког развоја, Завода за унапређивање образовања и васпитања, UNICEF, Института за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду.

     Са жељом да нам деца буду здрава, срећна, задовољна, уважена и поштована позивамо све актере (родитеље, локалну заједницу) да буду помоћ и подршка у примени нове програмске концепције у раду са децом.

ПУ „ЛАСТА“ ГОЛУБАЦ

Širimo dalje
Posted in: Vesti Posted by: Александар Ђукић On: