ОБАВЕШТЕЊЕ

This ad has expired.
Contacts:

ЗА ГРАЂАНКЕ И ГРАЂАНЕ ВИКЕНД НАСЕЉА ВИНЦИ

03.07. 2022. године је покушано одржавање Скупштине удружења викенд насеља Винци (које броји преко 200 чланова). На планираном скупу је требало да се поднесе Извештај о раду удружења у претходних неколико година. На скупу викендаша који НИЈЕ ИМАО КВОРУМ ЗА РАД ( у складу са Статутом удружења требало је да присуствује више од половине чланова), покушано је, од стране самоименованог председника УО удружења (Драган Радовић), спровођење поступка промене дела руководства удружења.

Наравно, све што се ради у супротности са законски дефинисаним поступцима, НИЈЕ ЛЕГАЛНО.

Обзиром да самоименовани председник УО удружења жели да НА СИЛУ СМЕНИ ПОСТОЈЕЋИ ДЕО РУКОВОДСТВА УДРУЖЕЊА, предложено је неформалном скупу одржавање Скупштине удружења у новом термину, где би се поновио покушај избора новог руководства удружења, које би се састојало од „млађих“ чланова.

Обзиром да је општина Голубац већ направила „крупне кораке“ у току решавања захтева удружења, везаних за побољшање услова боравка грађанки и грађана у ВН Винци, општина истиче да жели да помогне Удружењу викендаша да превазиђе кадровско-правни „вакуум“ и да настави да се бори за решавање евентуалних  проблема грађанки и грађана у Викенд насељу Винци у сарадњи са општином Голубац .

Širimo dalje
Posted in: Vesti Posted by: Александар Ђукић On: