Општини Голубац је у наредном периоду циљ – ЗАДОВОЉАН ГРАЂАНИН/ГРАЂАНКА

This ad has expired.
Contacts:

Дана, 06. и 07. априла 2022., представници општине Голубац, Саша Богичевић и Александар Ђукић, су присуствовали и активно учествовали на тематској радионици „Израда Плана активности за укључивање грађана у процес доношења одлука на локалном нивоу“, коју је организовала Швајцарска владина организација „Хелветас“ уз подршку Владе Конфедерације Швајцарске, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Сталне коференције градова и општина (СКГО) и фондације „Конрад Аденауер“.

Пре неколико месеци, пројектни тим општине Голубац је аплицирао за учешће у наведеном Програму, а Меморандум о сарадњи, између представника Конфедерације Швајцарске и општине Голубац, у име општине Голубац је потписао председник општине Голубац, др Небојша Мијовић.

Дефинисањем мера за укључивање грађана, уз одређивање којој врсти јавне политике припада (регулаторна, подстицајна, информативно-едукативна, организационо-управљачко-институционална или мера обезбеђења добара, односно пружања услуга од стране учесника у платном промету), створиће се предуслови за спровођење активности током задатог периода (од 2023-2025), где ће неформалне групе грађана моћи да реализују (уз одобрено суфинансирање од стране ЈЛС) пројекте од значаја за локалну заједницу, а ти пројекти ће у наредном периоду бити од изузетног значаја за побољшање импресије и задовољства грађана.

Širimo dalje
Posted in: Vesti Posted by: Александар Ђукић On: