РОЂЕЊЕМ ДЕТЕТА, МАЈКЕ У СРБИЈИ СТИЧУ УСЛОВ ЗА НОВЧАНУ ПОМОЋ ПРИ КУПОВИНИ ПРВОГ СТАНА ИЛИ КУЋЕ

This ad has expired.
Contacts:

Уредба Владе Републике Србије којом су прописани услови о додели државне помоћи за куповину првог стана или куће по основу рођења детета, у максималном износу од 20.000 евра, објављена је у Службеном гласнику и доступна је на сајту Министарства за бригу о породици и демографију.

Овај акт Владе донет је на основу нових одредби Закона о финансијској подршци породици с децом, који је на снази од 1. јануара 2022. тако да субвенције по овом основу могу остварити све мајке које су добиле дете од почетка ове године, без обзира које им је то дете по реду рођења, а за остваривање овог права, могу  се пријавити у року од годину дана од дана рођења детета.

Мајке имају право на учешће државе при куповини првог стана или куће, изградњи куће, као и субвенцију приликом подизања кредита за ове намене. Новчана средства која добију по овом основу су бесповратна.

Захтев се подноси служби за дечију заштиту у јединици локалне  самоуправе, према месту пребивалишта.

Уредбом је прописано да ће  овако стечена имовина бити укњижена на име мајке и не може бити предмет продаје наредних пет година од момента стицања власништва.

Основни услови за  државну помоћ су да мајка у власништву или сувласништву нема некретнину и да приходи брачних партнера нису већи од две просечне плате на републичком нивоу.

Највеће учешће у износу од 50 одсто цене куће или стана, држава је определила за недовољно развијена подручја. Изградњу или куповину куће или стана у другим општинама, држава бесповратно субвениционише са 20 одсто од цене некретнине до максималног износа од 20.000 евра.

Министарство за бригу о породици и демографију и Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања ће у наредним данима сачинити Инструкцију која ће садржати све детаље и информације неопходне за остваривање овог права, која ће бити достављена јединицама локалне самоуправе.

Текст Уредбе о ближим условима и начину остваривања права на новчана средства као и текст Одлуке о износу новчаних средстава за остваривање овог права можете прочитати на следећем линку  http://minbpd.gov.rs/zakoni/zakon-o-finansijskoj-podrsci-porodici-sa-decom/

Širimo dalje
Posted in: Vesti Posted by: Александар Ђукић On: