Saradnja opštine Golubac i 15 opština iz Rumunije

This ad has expired.
Contacts:

Pored trajekta koji saobraća na Dunavu i povezuje Golubac i Moldavu Novu i gde ima problema koje ćemo rešiti u budućnosti, pokrenuli smo jednu zajedničku inicijativu na izgradnji jednog mosta na Dunavu nedaleko od Golupca gde je Dunav najuži. Izgradnja ovog mosta preko Dunava je dobro za opštine sa jedne i druge strane Dunava kao i za celu regiju i Istočnu Srbiju. Ova naša ideja je prihvaćena od svih naših rumunskih  suseda i gradnja ovog mosta je od velikog značaja, a pored toga na predloženoj lokaciji je Dunavi  najuži, negde oko 400 -500 metara, što je najbolja lokacija za ovu investiciju. Izgradnjom mosta dobili bi najkraći put preko Dunava, tim pre što bi to predstavljao drumski granični prelaz na pola puta od Smedereva do Kladova. Pored toga, već se izgrađuje brza saobraćajnica  Požarevac (petlja) – Golubac, tako da će postojati mogućnost direktnog povezivanja Beograda i Rumunije, što predstavlja „pravu priču“, da se poveže Rumunija i da Dunavska regija doživi svoj veliki razvoj, istakao je predsednik opštine Golubac, dr Nebojša Mijović


 – Sa predsednikom opštine Golubac, dr Nebojšom Mijovićem,  razgovarali smo više puta kako možemo da unapredimo našu saradnju, kako da što bolje razvijemo i unapredimo naše opštine, tada smo dogovorili  da napravimo  posete  sa predsednicima opštine Rumunije, tačnije iz oblasti  dunavske klisure i ovakva inicijativa je obostrana, kaže Jon Kisalica, gradonačelnik grada Moldava Nova.  

             – Na prvom mestu želimo da  prevoz trajektom bude rentabilan i da  što više turista sa obe strane granice,  poseti naše zemlje. Predsednici koji su danas bili prisutni imaju zadatak  da prenesu utiske o prirodnim lepotama koje su videli u opštini Golubac, kako bi  što više rumunskih turista došlo kod vas. Kada vi budete došli kod nas pokazaćemo vam Banat i prelepe planine, posebno Banju Herkulanu, Oravicu i Alinu, da vidite naše prirodne lepote, tako da možemo da izgradimo jednu turističku i kulturnu razmenu  kako bi prikazali prednosti naših opština. Ovo danas predstavlja prvi deo, a drugi deo je obuhvaćen protokolom o saradnji koju imamo već nekoliko godina. Predhodnog meseca smo zajedno sa Golupcem i Velikim Gradištem konkurisali u okviru Javnog poziva EU za realizaciju projekata prekogranične saradnje. U prvom projektu, za kupovinu mašina za vanredne situacije konkurisale su opštine Moldava Nova,Golubac i Karonin,a u drugom da opreminmo ordinacije u Domovima zdravlja na kome su  konkurisale opštine Nova Moldava,Golubac i Veliko Gradište, naglasio je predsednik opštine Nova Moldava, Jon Kisalica.  

U mnogobrojnoj delegaciji bili su predsednici čitave Dunavske klisure, iz opština  Sikijevica, Nova Moldava, Koronin, Svinjica, Požeženo, predsednik i zamenik predsednika opština  Najdaš, Karbunaru, Oravica, Rkždia, predsednik  Banje Herkulane i predsednik opštine Diboka. U delegaciji bio je i zamenik predsednika okruga  Radoj Ovidiju, trebao je da dođe i predsednik okruga Romeo Dunka, ali su mu iskrsle neodložne obaveze, tako da mi danas u poseti reprezentujemo na najvišem nivou jug i centar Banatske regije, nastavio je gospodin Kisalica.
Zajednička reka Dunav svih ovih godina  spaja dva prijateljska srpska i rumunska naroda. Naši sagovornici nadaju  se da će novi projekti prekogranične saradnje još više doprineti  zajedničkom razvoju i boljem životu njihovih  građana.

Opštine Golubac  i Moldava Nova potpisale Protokol o saradnji

Širimo dalje
Posted in: Vesti Posted by: Aleksandar Djukic On: