Састанак партнерског форума поводом израде Плана развоја oпштине Голубац

This ad has expired.
Contacts:

Јуче је одржан први консултативни састанак партнерског форума поводом израде Плана развоја oпштине Голубац за период 2024 – 2031, у сали Народне библиотеке  Голубац.

Овај документ је настао у оквиру “Подршке за израду првог плана развоја општине Голубац у оквиру Програма ЕU Exchange 6 – „Повећање кредибилитета планирања, програмског буџетирања и контроле извршења јавних расхода на локалном нивоу у Србији“ који финансира Европскa унијa. Кључне ресорно надлежне институције Програма на националном нивоу су Министарство финансија и Републички секретаријат за јавне политике, док Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије (СКГО) има улогу имплементационог партнера“.


Širimo dalje
Posted in: Vesti Posted by: Душан Ђорђевић On: