В Е Ж Б А – „Сребрно језеро 2022“

This ad has expired.
Contacts:

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА – СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  ЈЕ ПОД ПОКРОВИТЕЉСТВОМ  OEBS –Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju – Misija u Srbiji ОРГАНИЗОВАО ОКРУЖНУ КОМАНДНО- СИМУЛАЦИОНУ ШТАБНУ ВЕЖБУ „ Сребрно језеро 2022“ .

ВЕЖБА ЈЕ ОРГАНИЗОВАНА У ХОТЕЛУ  Silver Lake Resort  ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ И ТРАЈАЛА ЈЕ ТРИ ДАНА (23,24 И 25 НОВЕМБРА 2022. ГОДИНЕ).  ВЕЖБИ СУ ПРИСУСТВОВАЛИ ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКИХ ШТАБОВА ОПШТИНА БРАНИЧЕВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ( ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, ГОЛУБАЦ, КУЧЕВО, МАЛО ЦРНИЋЕ, ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, ЖАГУБИЦА И ЖАБАРИ) КАО И ЧЛАНОВИ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, ТЕ ЧЛАНОВИ ОКРУЖНОГ И РЕПУБЛИЧКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ. ЦИЉ ВЕЖБЕ ЈЕ БИО ПРОВЕРА ОСПОСОБЉЕНОСТИ И УВЕЖБАНОСТИ ШТАБОВА ДА РЕАГУЈУ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА ИЗАЗВАНИМ ЕЛЕМЕНТАРНИМ НЕПОГОДАМА.

КОНКРЕТАН СЦЕНАРИО ВЕЖБЕ ЈЕ БИО ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА . ТАКОЂЕ, ЗАДАЦИ ВЕЖБЕ СУ ОБУХВАТИЛИ ПРОВЕРУ ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА И ПРОЦЕДУРА У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА И СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА  ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ, КАО И ПРИМЕНУ СТАНДАРДИЗОВАНИХ ПОСТУПАКА И ОБРАЗАЦА ЗА ТРАЖЕЊЕ И ПРИМАЊЕ ПОМОЋИ.

Општински штаб за ванредне ситуације општине Голубац је свим учесницима представио своју презентацију. Преносимо је у целости …

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ

ОРГАНИЗАЦИЈА И ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И

УПРАВЉАЊА ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ

ПОТЕНЦИЈАЛНИ РИЗИЦИ И ПРЕТЊЕ

Идентификоване опасности за територију општине Голубац :

1. Земљотрес

2. Поплаве

3. Екстремне временске појаве (град)

4. Екстремне временске појаве (снежне мећаве, наноси и поледица)

5. Екстремне временске појаве (суше)

6. Пожари и експлозије, пожари на отвореном

ПРИПРЕМЉЕНОСТ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

И КАПАЦИТЕТИ ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ

А) Процена ризика од катастрофа општине Голубац, усвојена је

на основу Сагласности Одељења за ВС Пожаревац, Решењем бр. 217-201/20-2 од 30.01.2020. г

Б) План заштите и спасавања за општину Голубац, усвојен је на основу Сагласности Одељења за ВС Пожаревац, Решењем бр. 217-15435/21-2 од 11.10.2021. год

В) Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите (Донета је и усвојена од стране СО Голубац, бр.82-4/2021 од 06.10.2021.године, Усаглашена је са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљање у ванредним ситуацијама и са формом који је доставио Сектор за ВС.

Г) Стручно оперативни тимови (Штаб за ВС Голубац образовао је СОТ : за заштиту и спасавање од поплава, за евакуацију, за збрињавање, за асанацију)

Д) Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање (Одлуком Општинског већа Голубац бр.820-5/2021 од 09.04.2021, одређено је 10 субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање и то:

1.ДОМ ЗДРАВЉА ГОЛУБАЦ – пружање медицинских услуга

2.КЈП „ГОЛУБАЦ“ – снабдевање водом, одржавање чистоће, сахрањивање и асанацију терена.

3.ОО ЦРВЕНИ КРСТ– Голубац, пружање помоћи на збрињавању становништва.

4. ПОСЛОВНИЦА „ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈЕ“ Голубац- снабдевање електричном енергијом.

5.РАДИО-ГОЛД – Браничево, информисање и обавештавање грађана.

Д) Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање – наставак:

6. ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА „ДРАКЧЕ“ – Помоћ и заштита животиња и сточног фонда

7. О.Ш „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ – Голубац, збрињавање угрожених и настрадалих

8. ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА „ГОЛУБАЦ“ – Снабдевање прехранбеним производима

9. ХОТЕЛ „ГОЛУБАЧКИ ГРАД“ – Голубац – Збрињавање угрожених и настрадалих

10. ЏИП – КЛУБ – Голубац – Превоз са неприступачних терена

Ђ) Јединице цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице ЦЗ за узбуњивање – Општинско Веће општине Голубац на својој седници одржаној 28.09.2021.године, донело је Одлуку о образовању Јединице ЦЗ опште намене и специјализоване Јединице за узбуњивање, бр.82-5/2021.

Извршена је попуна јединица и ради се на опремању истих.

Е) Повереници и заменици повереника цивилне заштите – (ОпШВС Голубац је именовао поверенике и заменике повереника ЦЗ, у свим МЗ на територији Општине, укупан број : 48 поверенике и заменика повереника ЦЗ)

Ж) Ситуациони центар – (Формира се по потреби, у случају проглашења ванредне ситуације)

И) Систем за јавно узбуњивање – (Израђена је Акустичка студија покривености , у октобру 2022. ТЕСЛА – СИСТЕМИ . Тренутан број инсталираних сирена је 2, од којих је 1 у исправном стању)

Реализоване обуке: Извршена је обука чланова ОпШВС Голубац, повереника и заменика повереника ЦЗ у сарадњи са Националним Тренинг Центром , и Сектором за ВС, март – 2013.године.

– Почетком сваке године се врши обука повереника и заменика повереника ЦЗ за територију Општине Голубац, у организација Штаба.

ФИНАНСИРАЊЕ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈA

A) Планирање и обезбеђење буџетских средстава намењених за смањење ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама (врши се из сталне буџетске резерве – издвојено је зa 2022.годину – 4.600.000 дин.)

Б) други извори финансирања ове проблематике (Пројекат прекограничне сарадње са Републиком Румунијом – формирање ДВД Голубац – обука, опрема, возила, уређење просторија.)

ВАНРЕДНE СИТУАЦИЈE У ПРЕТХОДНИМ ПЕРИОДИМА- ИСКУСТВА

Проглашена је ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА :

– 2006 године, Поплаве – 2014 године,  Поплаве – 2015 године, Поплаве – 2020 године,  COVID -19

У току маја месеца 2015.године, тачније 24.маја у поподневни часовима у 14,35 минута, због јаког олујног ветра, великих градоносних облака, јаке кише, дошло је до изливања Брадаричког потока у Граду Голупцу, због велике количине воде која се сливала из околних пољопривредних површина, брда и долина, где корито поменутог потока није могло да прими ту количину воде, дошло је до изливања истог и нанело већу штету у ширем центру Града Голупца, где су поплављене продавнице , јавне установе, дошло је до прекида саобраћаја, нестанка електричне енергије, саобраћај се отежано одвијао, и дошло је до проглашења ванредне ситуације на делу територији Општине Голубац.

Свакодневно је вршена координација ОпШВС Голубац са Окружним Штабом заванредне ситуације Пожаревац, ангажовани су сви субјекти од значаја за заштиту и спасавање, као и волонтери из Града и околине, војска Србије,припадници полиције и граничне полиције као и радници јавних предузећа иустанова.

Ангажовање штаба било је у следећем :

-спасавање људских живота и имовине

-збрињавање и евакуисање

-прва медицинска помоћ

-ангажовање механизације

-асанација терена

НАЈТЕЖИ МОГУЋИ СЦЕНАРИО (ДОГАЂАЈ) ОПИС – ПОПЛАВЕ – ГОЛУБАЦ

1. РЕКА ПЕК

Интезивне кишне падавине и топљење снега доводи до бујања и повећања нивоа водостаја реке Пек, прелази границе ванредне одбране одпоплава, а потом долази и до изливања реке и плављења објеката иповршина на њеним обалама.

– Најугроженија су насеља Клење, Миљевић, Шувајић, Доња Крушевица и Браничево.

– Подизање насипа од џакова са песком, уз помоћ радних машина и волонтера.

– Пробијање постојећих насипа, плављење домаћинстава, евакуација,збрињавање угроженог становништва, указивање прве медицинске помоћи иасаниција терена за наставак нормалног живота.

– По престанку опасности утврђена је настала штета, санирани су последице на објектима, путевима, мостовима и набављена је нова опрема уништена у току поплаве.

НА КРАЈУ ВЕЖБЕ ОРГАНИЗОВАНА ЈЕ И ДОДЕЛА СЕРТИФИКАТА ЗА СВЕ УЧЕСНИКЕ.

Širimo dalje
Posted in: Vesti Posted by: Александар Ђукић On: