X седница СО Голубац – УСВОЈЕН БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ

This ad has expired.
Contacts:

Дана 17.12.2021. године, Скупштина општине Голубац је одржала своју X седницу, на којој је разматрано више тачака дневног реда, међу којима је најважнија – Одлука о Буџету општине Голубац за 2022. годину, за коју су гласали сви одборници.

Из предложеног Дневног реда седнице, осим Буџета за наредну календарску годину, одборници СО Голубац су одлучивали и о предлогу Одлуке о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања  д.о.о. за развој туризма „Тврђава Голубачки град“ за 2021.годину  и Програма о изменама и допунама Програма о распореду  и коришћењу средстава субвенције за д.о.о. за развој туризма „Тврђава Голубачки град“ за 2021.годину, предлогу Решења о давању сагласности на Измене и допуне програма рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2021.годину, предлогу Решења о разрешењу Општинске изборне комисије, предлогу Решења о избору Општинске изборне комисије, предлогу Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији општине Голубац, предлогу Одлуке о усвајању програма рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2022.годину, предлогу Одлуке о усвајању плана и програма пословања КЈП „Голубац“ Голубац за 2022.годину, предлогу Одлуке о усвајању Програма рада за 2022.годину Народне библиотеке „Вељко Дугошевић“ Голубац, предлогу Одлуке о усвајању програма рада Штаба за ванредне ситуације општине Голубац за 2022. годину, предлогу Одлуке о усвајању Програма рада Туристичке организације Голубац за 2022.годину, предлогу Одлуке о усвајању Програма о расподели и коришћењу средстава субвенција за Предузеће пристаништа и складишта “Голубац” Д.О.О. Усије  за 2021. годину, предлогу Одлуке о усвајању Извештаја о искоришћеним средствима субвенције за Предузеће пристаништа и складишта „Голубац“ д.о.о. Усије, предлогу Одлуке о изменама Одлуке о усклађивању пословања КЈП „Голубац“ из Голупца са Законом о јавним предузећима, предлогу Програма рада Скупштине општине Голубац за 2022.годину, предлогу Решења о размени дела кп.бр.2774/2 за део кп.бр.599 у К.О. Кривача и о предлозима Решења о отуђењу дела катастарске парцеле бр.2742 у К.О. Усије, бр.2770 у К.О. Усије, бр.3080 у К.О. Винци, бр.2101 у К.О. Винци, бр.2946 у К.О. Винци, бр.1915 у К.О. Винци, бр.3079 у К.О. Винци, бр.2957 у К.О. Винци, у јавној својини општине Голубац.

Донешене Одлуке ће бити презентоване на званичном сајту општине Голубац.

Širimo dalje
Posted in: Vesti Posted by: Aleksandar Djukic On:

Оставите одговор