ПОДСЕЋАЊЕ – УВИД У ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ 

This ad has expired.
Contacts:

      

На основу члана 14. став 1.  члана 15. и 24. став 3. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и тач. 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр.15/12  и 88/18) Општинска управа општине Голубац

ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ                                            

            Део јединственог бирачког списка за територију општине Голубац изложен је у седишту Општинске управе Голубац, улица Цара Лазара бр. 15, приземље, канцеларија број 14.

            Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем једниственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

            Захтеве за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Голубац могу поднети Општинској управи у времену од 7 до 15 часова сваког радног дана најкасније до дана закључења бирачког списка 31.јануара 2021. године.

             Грађани могу од расписивања републичког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије до најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, тј. до 25.јануара 2020. године поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећем референдуму гласати по месту боравишта на територији општине Голубац  (изабрано место гласања). Изабрано место гласања не може бити на територији јединице локалне самоуправе на којој бирач има прабивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица. Овај податак не може се мењати до окончања поступка референдума.

            У поступку увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се утврђује заштита података о личности.

            Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-birački-spisak, уношењем података о јединственом матичном броју грађана.

                                                                                                                               

Širimo dalje
Posted in: Vesti Posted by: Александар Ђукић On:

Оставите одговор