ЈП „Национални парк Ђердап“ позива младе људе да се пријаве за свој први посао

This ad has expired.
Contacts:

ЈП „Национални парк Ђердап“  учествује у програму  „Моја прва плата” који спроводи Национална служба за запошљавање и објављује следеће радне позиције за које кандидати заинтересовани за програм „Моја прва плата“ могу да се пријаве на порталу „Моја прва плата“  до 31. октобра 2022. године. Уколико сте млађи од 30 година, имате стечено средње или високо образовање и уколико сте без радног искуства, односно са мање од шест месеци радног искуства стеченог на пословима у оквиру нивоа образовања са којим конкуришете и немате положен стручни испит – Програм „Моја прва плата” идеална је шанса за вас.

Оспособљавање за рад у ЈП „Национални парк Ђердап“ траје девет месеци на следећим радним позицијама и са следећим квалификацијама:

-сарадник за правне и опште послове  – дипломирани правник – један кандидат

-благајник – економски техничар – један кандидат

-референт за туризам – туристички техничар – један кандидат

– ревирни техничар за државне шуме – шумарски техничар – три кандидата

-референт премера и катастарских података – смер геодетски техничар, геометар – један кандидат

Младима средњег образовања обезбеђена је месечна новчана накнада у износу од 25.000,00 динара, док за оне високог образовања накнада износи 30.000,00 динара.

НП „Ђердап“ позива кандидате са територије општине Голубац да се пријаве на наведени конкурс и да се прикључе успешном тиму.

Širimo dalje
Posted in: Vesti Posted by: Александар Ђукић On: