Нове измене закoнa о финансијској подршци породици са децом

This ad has expired.
Contacts:

Министарство за бригу о породици и демографију организовало је  за представнике локалних самоуправа семинар о примени нових измена Закона о финансијској подршци породици са децом, чија је примена почела 1. августа.

На семинару у Београдy 24. августа 2023. године као представник локалне самоуправе Голубац присуствовала је Мирјана Миловановић.

Министарка за бригу о породици и демографију проф. др Дарија Кисић истакла је да је поносна на ове законске измене, којима је статус мајки предузетница изједначен са статусом мајки које су у радном односу када су у питању права по основу рођења детета.

„Циљ данашњег окупљања је да сви заједно продискутујемо о најновијим изменама и допунама и да од вас чујемо који су то изазови са којима се сусрећете када је у питању остваривање различитих права из области породично-правне заштите, како бисмо их превазишли“, навела је министарка Кисић на семинару, којем су присуствовали представници више од 100 локалних самоуправа, који непосредно раде на примени Закона о финансијској подршци породици са децом.

Проф. др Кисић је истакла да се нове измене односе на подршку мајкама предузетницама, тачније на могућност да њихови супружници остварују право одсуства ради неге детета након трећег месеца од рођења детета, као и на дужину трајања породиљског одсуства за рођење трећег и сваког наредног детета, чиме су жене предузетнице изједначене са свим другим мајкама које су у радном односу.

Министарка Кисић истакла је да је поносна и на још једну меру када је у питању подршка породицама – субвенције мајкама за куповину прве некретнине по основу рођења детета.

Ово право је, према њеним речима, до сада остварило више од 350 мајки, којима је држава помогла да својим породицама обезбеде боље услове за живот.

Извор: Министарство за бригу о породици и демографију

Širimo dalje
Posted in: Vesti Posted by: Душан Ђорђевић On: