ОБАВЕШТЕЊЕ О ЖАЛБАМА НА ПРОЈЕКТУ БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ

This ad has expired.
Contacts:

Аутопут Е75 Београд-Ниш (петља „Пожаревац“) – Пожаревац
(обилазница) – Велико Градиште – Голубац

Обавештавају се грађани општине ГОЛУБАЦ да је у току извођење радова на изградњи државног пута IБ реда, деоница брзе саобраћајнице: Аутопут E-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац“) – Пожаревац (Обилазница) – Велико Градиште – Голубац. Инвеститор изградње су КОРИДОРИ СРБИЈЕ, а извођач China Shandong International Economic and Technical Cooperation Group Ltd. – Ogranak Beograd са својим подизвођачима.

Како би се задовољили захтеви појединаца или заједница које трпе утицаје активности на изградњи брзе саобраћајнице, све евентуалне примедбе са описом проблема за које се од Извођача или Инвеститора тражи решење, потребно је доставити менаџеру за жалбе.

Извођач радова је именовао Алексу Марковића за примање жалби појединаца или заједнице у циљу бржег решавања истих. Жалбе се могу послати на mail: danubetechnicalpogo@gmail.com или aleksacsi@outlook.com.

Менаџер за жалбe:Алекса Марковић, тел: 069/688-218

Образац за жалбе можете преузети на званичном сајту општине Голубац.

Ваше жалбе биће уредно прегледане, заведене и упућене надлежним који ће у наjкраћем року покушати да реше Ваш проблем и обавестити Вас о томе.

Širimo dalje
Posted in: Vesti Posted by: Душан Ђорђевић On: