Пољопривредни произвођачи сунцокрета ДОБИЈАЈУ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ

This ad has expired.
Contacts:

Право на финансијску подршку има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства који је произвео сунцокрет рода 2022. године и који је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу.

Захтев за остваривање права на финансијску подршку пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године, подноси се у периоду од 14. октобра до 14. новембра 2022. године.

Уз образац захтева, http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2022/08/javni-poziv-suncokret-06102022.pdf

подносилац доставља: рачун, односно фактуру или откупни лист, као и отпремницу и доказ о плаћању и то: потврду о преносу средстава или извод, оверене од стране банке, односно изјаву о пребијању (компензацији), за испоручене и прoдате количине сунцокрета рода 2022. године правном лицу или предузетнику који се бави прерадом, складиштењем односно извозом сунцокрета.

Сва документа морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији.

Захтев се може преузети у општинској управи Голубац, и заједно са горе наведеном документацијом се шаље на адресу Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра бр. 84, 11000 Београд,

Širimo dalje
Posted in: Vesti Posted by: Aleksandar Djukic On: