Приступ платформи „еАграр“

This ad has expired.
Contacts:

Пољопривредни произвођачи могу од 16.01.2023., уколико нису раније,  да у поштама широм Србије узму параметре за свој еИД број што представља први корак за приступ платформи еАграр.

Како би добили свој еИД, што је заправо идентификациони лични број, пољопривредници који поседују паметне мобилне телефоне треба да оду на шалтер поште и бесплатно преузму електронски идентитет (еИД). Они пољопривредници који не поседују паметне мобилне телефоне треба да у МУП-у изваде квалификовани електронски сертификат (КЕС), који у електронској размени података замењује потпис неке особе.

Детаљан списак пошти које издају еИД можете погледати овде.

Нови информациони систем еАграр који ће са радом почети на пролеће 2023. године, уводи се у циљу модернизације и убрзања процеса уписа података, промене података у Регистру пољопривредних газдинстава (РПГ), као и одобравања и исплате подстицаја у пољопривреди.

Овим решењем,  омогућиће се:

•          онлајн регистрација пољопривредних газдинстава (ПГ);

•          приступ и управљење подацима о свом ПГ преко портала на дневном нивоу од стране пољопривредника (измене податка, брисање ПГ);

•          онлајн подношење захтева за упис, измене и брисање података из РПГ-а и захтева за подстицаје у пољопривреди;

•          уштеда времена код обраде захтева услед увођења аутоматске провере формалних услова захтева, као и електронске обраде захтева;

•          брже одобравање подстицаја, бржу исплату;

•          смањење могућности грешке при подношењу и обради захтева, као и убрзање обраде захтева услед увезивања релевантних регистара;

•          укидање потребе за штампањем и архивирањем папирне документације;

•          омогућиће ефикасније извештавање, праћење статитиске подстицаја и већи степен контроле.

 Пољопривредни произвођачи треба да у поштама широм Србије узму параментре за свој еИД број што представља први корак за приступ платформи еАграр.

Како би добили свој еИД, што је заправо идентификациони лични број, пољопривредници који поседују паметне мобилне телефоне треба да оду на шалтер поште и бесплатно преузму електронски идентитет (еИД). Они пољопривредници који не поседују паметне мобилне телефоне треба да у МУП-у изваде квалификовани електронски сертификат (КЕС), који у електронској размени података замењује потпис неке особе.

Мапу са локацијама пошта које издају еИД као и њихов детаљан списак можете погледати овде.

http://www.minpolj.gov.rs/obavestenje-6/

Širimo dalje
Posted in: Vesti Posted by: Александар Ђукић On: