Цивилна заштита – шта је то ?

This ad has expired.
Contacts:

Имајући у виду 1. март – Међународни дан цивилне заштите, сви заједно можемо константовати да је појам „цивилна заштита“- познат, а да је нелогичан наслов овог текста.

Међутим, од свих младих око нас (рођених око *95. и касније), ретко ко зна шта значи поменути појам.

Желемо да у наставку текста подсетимо оне особе које знају и да позовемо младе да се упознају са могућностима која нуди цивилна заштита.

Цивилна заштита представља организовани одговор државе на различите врсте опасности које угрожавају људеживотињеимовину, културна добра, животну средину итд. Она се организује, спроводи и припрема у мирнодопским и ратним условима. Цивилна заштита обухвата планирање (организовање) и спровођење мера и активности, њихов надзор и финансирање, обучавање и оспособљавање људства, међународну сарадњу итд. Мере и активности цивилне заштите имају за циљ заштиту и спасавање од елементарних непогода геолошког и метеоролошког карактера (земљотресиодрониклизишта, јаки ветровиградмагласушамећава), техничко-технолошких катастрофа (јонизујуће зрачењехемијска контаминацијапожарисаобраћајне несрећенесреће на раду), последица терористичких напада, ратних и других великих несрећа. Све ово се спроводи у складу са националним и међународним законима, начелима хуманитарног права и ратификованим конвенцијама и декларацијама.

Основни задаци система цивилне заштите су:

 • програмирање и планирање мера и активности за спасавање и заштиту,
 • упозорење на несреће,
 • заштита,
 • помоћ,
 • рехабилитација,
 • организовање, опремање и оспособљавање за заштиту и спасавање јединица цивилне заштите, државних органа, фирми и других субјеката,
 • сарадња са другим државама у пружању неопходне помоћи.

Мере цивилне заштите су:

 • узбуњивање,
 • евакуација,
 • склањање људи, животиња и имовине,
 • збрињавање повређених и угрожених лица,
 • заштита од зрачења, хемијских и биолошких загађења,
 • заштита од поплава, на води и под водом,
 • заштита од пожара и експлозија,
 • заштита од неексплодираних убојитих средстава (као што су бомбе и гранате),
 • прва медицинска помоћ,
 • асанација терена,
 • очување разних добара од општег интереса,
 • успостављање свих служби од јавног интереса итд.

У оквиру МУП-а, налази се Оделење за јединице цивилне заштите, које кроз два одсека, спроводи активности према локалним самоуправама (покрајинама, градовима и општинама).

У оквиру локалних самоуправа (покрајине, градови и општине) на територији Републике Србије, налазе се основане јединице цивилне заштите која обављају организовање свих активности овог типа, за дату територију.

Овом приликом, позивамо младе са територије општине Голубац, који су заинтересовани да се упознају са радом јединице цивилне заштите у Голупцу, да се пријаве на е-маил: projekti@golubac.org.rs

Širimo dalje
Posted in: Vesti Posted by: Александар Ђукић On: