Predstavnici opštine Golubac prisustvovali su 49. redovnoj Skupštini SKGO

This ad has expired.
Contacts:

U Beogradu, 08. decembra 2021. godine, je održana 49. redovna Skupština SKGO, na kojoj je osim pozdravne reči grada domaćina – Zorana Radojčića, gradonačelnika Beograda i uvodnih obraćanja (Žan Luk Eš – otpravnik poslova, Ambasada Švajcarske Konfederacije u RS, Tomas Šib – ambasador Savezne Republike nemačke u RS) rad SKGO u 2021. godini je predstavio predsednik SKGO, Antonio Ratković – gradonačelnik Sombora.

Srpski virtouz na violini, Stefan Milenković, je odsvirao (prvi put u svojoj karijeri) državnu himnu i nekoliko sekvenci italijanskih kompozitora.

Posle glasanja predstavnika opština i gradova republike Srbije za pnovog predsednika SKGO, za članove nadzornog odbora SKGO i predsednike resornih odbora, održana je Panel diskusija sa temom „Strateški pravci jačanja lokalne samouprave u RS“.

Nastavak Skupštine je obeležilo svečano potpisivanje Sporazuma o saradnji o sprovođenju lokalnih projekata u okviru programa „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji – Inicijativa za inkluziju faza 3“.

Doneto je nekoliko standarnih odluka, nakon kojih je gromoglasnim aplauzom, kao nagradom za 20-godišnji predani rad nagrađen dosadašnji generalni sekretar, Đorđe Staničić, koga je na tom mestu zamenio Nikola Trbuk.

Izbori su pokazali da je novi predsednik SKGO Goran cvetanović, gradonačelnik Leskovca.

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) osnovana je 1953. godine kao udruženje gradova opština i gradskih opština u Srbiji. Zahvaljujući velikoj podršci i aktivnom učešću članstva, uticaj SKGO sve je izraženiji i zato, kada je reč o reformi i jačanju lokalne samouprave, SKGO je prihvaćena kao nezaobilazan partner domaćim i međunarodnim institucijama, a sama je postala važan činilac u procesu decentralizacije i reforme sistema lokalne samouprave. Mi smo jedinstveni glas lokalnih vlasti u Srbiji pred Narodnom skupštinom, Vladom Republike Srbije, ministarstvima, pokrajinskim organima i drugim nadležnim institucijama i organizacijama.

Naša misija je da zastupamo interese lokalnih samouprava i podržavamo njihov razvoj kroz zajedničko delovanje članstva, uz pružanje visokokvalitetnih usluga u skladu sa evropskim standardima, sve sa ciljem da stvorimo uslove za funkcionisanje razvijenih i efikasnih lokalnih samouprava.

SKGO je mesto okupljanja lokalnih samouprava i razmatranja zajedničkih pitanja uz formulisanje i predstavljanje zajedničkih interesa. Mi zastupamo interese gradova i opština i lobiramo za usvajanje propisa i strateških dokumenata koji odgovaraju njihovim potrebama. Lokalne samouprave mogu računati na kvalitetne usluge koje im SKGO obezbeđuje kroz obuke, konsultacije i savetodavnu podršku, a naši članovi, partneri i šira javnost su kvalitetno i pravovremeno informisani o svim pitanjima od značaja za lokalnu samoupravu. Kada je reč o međunarodnom nivou, posebnu pažnju usmeravamo na zastupanje interesa lokalnih vlasti u pregovorima za članstvo u Evropskoj uniji, nastojeći da u tom procesu adekvatno predstavimo njihove mogućnosti i potrebe.

SKGO sprovodi veliki broj programa i projekata koji finansiraju međunarodne vladine i nevladine institucije i organizacije. Tokom prethodnih nekoliko godina, samostalno ili u saradnji sa partnerima, realizovali smo više od 30 različitih projekata.

U okviru SKGO deluje osam resornih odbora, stalnih radnih tela koja okupljaju predstavnike gradova i opština oko značajnih pitanja iz oblasti delovanja lokalnih samouprava radi razmene iskustava i formulisanja zajedničkih inicijativa. Takođe, SKGO je formirala 28 mreža profesionalaca, eksperata sa lokalnog nivoa, sa zadatkom da razmatraju i predlažu inovativna rešenja kojima će dodatno biti unapređeni položaj i rad lokalne samouprave.

Širimo dalje
Posted in: Vesti Posted by: Александар Ђукић On:

Оставите одговор