Стручни oбилазак Голупца и Голубачке тврђаве у склопу COST пројекта

This ad has expired.
Contacts:

У уторак, 26.09.2023. године, одржан је једнодневни стручни обилазак Голупца и Голубачке тврђаве у оквиру европског COST пројекта под називом „COST CA18204 Dynamics of placemaking and digitization in Europe’s cities (DOPMADE)“. Овај пројекат се бави могућностима унапређења отворених јавних простора (тргова, паркова и сл.) путем дигитализације.

Пројекат је окупио око 25 учесника из различитих европских земаља, од Турске до Велике Британије. Циљ стручног обиласка био је приказивање кључних активности и сарадње које су се одвијале између Голупца и партнера на INTERREG  пројектима као примера добре праксе.

Један од важних тренутака током обиласка била је посета Народној библиотеци, где је одржан конференцијски сегмент. У сали опремљеној рачунаром, пројектором и платном, учесници су имали прилику да се упознају са радом библиотеке у области дигитализације културне баштине.

Током посете, презентован је рад библиотеке на дигитализацији културне баштине путем једног од слајдова.

Свечаност је била праћена пажљиво припремљеним програмом, уз стручна излагања и дискусију о могућностима дигитализације културне баштине у окружењу као што је Голубац.
Овај стручни обилазак представља важан корак ка унапређењу сарадње али и размена знања између установа у општини Голубац и европских партнера у области дигитализације културне баштине.

Извор: Народна библиотека Голубац

Širimo dalje
Posted in: Vesti Posted by: Душан Ђорђевић On: