Јавни позив Министарства туризма и омладине за подршку развоју руралног туризма и угоститељства

This ad has expired.
Contacts:

Министарство туризма и омладине објавило је јавни позив за доделу средстава подстицаја ради унапређења руралног туризма и угоститељства. Ова иницијатива има за циљ подршку привредним друштвима, предузетницима и физичким лицима који послују на руралним подручјима, подстичући развој туристичке понуде и унапређење услуга.

Право на средства подстицаја имају правна и физичка лица која обављају угоститељску делатност на руралном подручју, као што су салаши, етно куће или сеоска туристичка домаћинства. Подржане активности укључују изградњу, реконструкцију, адаптацију и опремање објеката, као и уређење дворишта и набавку опреме ради побољшања туристичке понуде.

Рок за подношење захтева је 15. априла 2024. године. Подносиоци захтева могу остварити право на подстицаје до 90% од укупне вредности пројекта, са максималним износом од 2.900.000,00 динара.

Додатне информације о јавном позиву могу се добити путем телефона на број 011/31 22 867 или посетом званичној интернет страници Министарства туризма и омладине.

https://mto.gov.rs/vest/3744/sredstva-podsticaja-za-ruralni-turizam.php

Širimo dalje
Posted in: Vesti Posted by: Душан Ђорђевић On: