ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА КАО РЕСУРС ЗА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ ДЕЦЕ

This ad has expired.
Contacts:


Вртић као део локалне заједнице, активно учествује, сарађује и доприноси у активностима од заједничког интереса. Треба истаћи да добробит предшколског васпитања и образовања за дете зависи од прилика у конкретној локалној заједници и вртићу. Вртић не постоји сам за себе, већ је уткан у локалну заједницу и у свакодневном је контакту са децом, родитељима и сарадницима.


Предшколска установа „Ласта“ Голубац у току радне године користи све расположиве ресурсе у локалној заједници за активност деце ( локално окружење као место за учење, игру и активности) и као део локалне заједнице отворени смо за проширивање сарадње са свим институцијама и организацијама у окружењу.


У Пројекту „Књига“ који се развијао у средњој групи Предшколске установе „Ласта“ Голубац, деца са својим васпитачима имала су прилике да посете Народну библиотеку „Вељко Дугошевић“, затим Основну школу „Бранко Радичевић и њихову школску библиотеку, затим да буду гости Народне библиотеке на промоцији књиге „Прича о Мики мраву“, што показује да континуирано развијамо сарадњу, партнерство и умрежавање са свим актерима који доприносе подршци раног развоја деце.


Отворени смо да укључимо и све заинтересоване чланове наше локалне заједнице да буду гости у нашем вртићу: доласком позоришта, спортских клубова, представника разних занимања, промоција и тиме активирамо све могућности нашег окружења.

Извор: ПУ “Ласта“

Širimo dalje
Posted in: Vesti Posted by: Душан Ђорђевић On: