ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПЧЕЛАРЕ – Подношење захтева за остваривање права на подстицаје од 800 динара по кошници пчела 

This ad has expired.
Contacts:

Подношење захтева за остваривање права на подстицаје од 800 динара по кошници пчела почиње 15. априла и трајаће све до 31. маја 2022. године.

Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, може да оствари право на подстицаје у сточарству по кошници пчела за најмање 20, а највише 1000 кошница пчела. То у пракси значи да сви пчелари који имају мање од 20 обележених и регистрованих кошница пчела не испуњавају услов за остваривање права на подстицај по кошници пчела, док они који имају преко 1000 кошница и подносе захтев за остваривање права на овај подстицај, неће по аутоматизму бити одбијени због прекорачења прописаног броја кошница, већ ће им се признати подстицаји за 1000 кошница пчела.

Молимо кориснике подстицаја по кошници пчела да своје захтеве не подносе пре навденог рока, јер ће сваки преурањен и неблаговремен захтев, као и сваки наредни захтев истог подносиоца у текућој години, Управа одбацити без разматрања.

Захтеви с подносе препорученом поштом на адресу Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања, на адресу Булевар краља Александра 84, 11050 Београд.

Пчелари ће и ове године за „подстицаје по кошници“ моћи да поднесу захтев електронским путем. Приступ порталу за подношење електронског захтева биће омогућен са званичне интернет презентације Управе за аграрна плаћања .

Пчелари који имају регистрован електронски потпис, цео процес ће обавити уношењем тражених података у апликацију (подацио о подносиоцу захтева, број пољопривредног газдинства, ХИД број и број пчелињих стајалишта) и електронским подношењем захтева. Током самог процеса електронског потписивања имаће детаљна упутства која ће их водити кроз процес. Решење поводом овог захтева биће им такође прослеђено електронским путем.

Подносиоци захтева који немају регистрован електронски потпис, моћи ће да након уношења тражених података,  генеришу образац за подношење захтева који ће на себи имати бар код. Генерисани образац са бар кодом је неопходно одштампати, својеручно потписати, или оверити, а  потом га послати препорученом поштом на адресу Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра 84, 11050 Београд.

Молимо корисникe који се одлуче за опцију подношња „баркодираног захтева“ да исти не генеришу у апликацији за електронско подношење зхтева пре 15. априла 2022. године, јер ће се као датум подношења рачунати време када ј захтев гнерисан у апликацији, а не време када је предат поштанском оператеру.

Širimo dalje
Posted in: Vesti Posted by: Aleksandar Djukic On: