Расписан Јавни позив за субвенције у сточарству за тов јунади, свиња, јагњади и јаради

This ad has expired.
Contacts:

Захтеви се подносе у периоду од 11. марта до 11. априла 2024. године преко платформе еАграр:

Уз електронски образац захтева за остваривање права на подстицаје за грла предата кланици, прилаже се у електронској форми,непосредно у оквиру софтверског решења еАграр копија:


1) пријемнице за откупљена грла са спецификацијом грла за којa се подноси захтев за остваривање права на подстицаје, оверенa од стране надлежног ветеринарског инспектора


2) уверења о здравственом стању животиња, потписаног од стране одговорног лица кланице и које садржи потпис и печат надлежног ветеринарског инспектора, са наведеним бројем грла и идентификационим бројем газдинства (ХИД) за групно обележавање свиња – ако су грла предата кланици са фарме затвореног типа у складу са прописом којим се уређује начин обележавања и регистрације свиња.


Општинска управа Голубац, као и сваке године, пружа стручну помоћ у подношењу захтева. За све информације позвати на број 012/678426 или доћи лично у канцеларију број 11.

Širimo dalje
Posted in: Vesti Posted by: Душан Ђорђевић On: