ОБАВЕШТЕЊЕ за грађане општине Голубац

This ad has expired.
Contacts:

Поштовани грађани,

                Овом приликом желели би да укажемо на неистините наводе који претходних дана круже по друштвеним мрежама објављеним од стране господина Драгана Радовића – представника удружења становника викенд насеља Винци – Усије, незадовољних радом општине Голубац, као и на недостатке у раду удружења на које је општина Голубац наишла током сарадње са истим. Ово из разлога што од стране општине Голубац постоји бојазан да Удружење грађана викенд насеља Винци – Усије  за период од 2017-2019, на челу са самоизабраним председником удружења, господином Драганом Радовићем доводи у заблуду остале становнике викенд насеља на начин да своју личну корист ставља испред користи становника викенд насеља.

                Наиме, општина Голубац, на захтев и предлог наведеног удружења, у претходном периоду издвојила је и доделила удружењу средства за асфалтирање улица у викенд насељу Винци, оставивши на одлучивање удружењу да одреди улице које је неоходно алфалтирати. Након додељених средстава председник удружења одлучио је да је најнеопходније асфалтирати улицу која води до његове викенд куће у насељу Винци и спаја је са главним путем. Заједно председник и заменик председника удружења, надаље, приликом одређивања приоритета у асфалтирању, прескочили су део улице у дужини од 200 метара од главног пута, те одредили да је неопходно аслфалтирати део улице која води до викенд куће заменика председника удружења. Обзиром да су остали становници викенд насеља увидели да је овакав избор руководства удружења пре свега вођен личном коришћу, исти су на одржаном састанку сугерисали руководству да избор није правилно учињен, услед чега је између председника удружења и присутних становника дошло и до физичког обрачуна. Удружење од тада није било активно, док се недуго потом, у истом саставу, поново окупило. 

                Дужни смо да обавестимо грађане да је наведено удружење недуго пред усвајање буџета општине за 2022. годину захтевало да од укупних годишњих инвестиција општина определи 30% за потребе викенд насеља Винци, те инсистирало да наведена средства буду уплаћена на рачун удружења које би истим располагало. Руководство удружења је, између осталог, навело да се у викенд насеље Винци и Усије од стране општине Голубац улаже недовољно средстава, те да се стога на неадектватан начин троше средства прикупљена кроз наплату пореза на имовину од становника викенд насеља.

                Овакав захтев представника удружења крајње је незамислив, нарочито из разлога што захтева енормно издвајање средстава општине у корист једног насеља, на уштрб свих осталих грађана општине и малог буџета којим општина располаже. Надаље, сам захтев за трансфер средстава удружењу нејасан је и из разлога што општина Голубац већ годинама улаже средства у викенд насеље, те јер је и у наредном периоду планирала даља улагања. Тако је у викенд насељу Винци од стране општине Голубац урађено шест километара уличне расвете, доведен гасовод и водовод, урађена шетно-бициклистичка стаза и пуштен у рад туристички воз. Сваке године се ради на одржавању плаже, због чега је од стране општине извршена је набавка чамца са опремом за одржавање и чишћење приобаља.

                Такође, општина Голубац ће већ 2022. године кренути са изградњом канализационе мреже у викенд насељу Винци, и у будућности наставити са инвестирањем и у друге области важне за побољшање квалитета живота становника викенд насеља. Сматрамо да је неопходно указати да се инвестиције општине Голубац не изводе се искључиво из средстава наплаћених кроз порез на имовину који плаћа становништво, како викенд насеља тако и целе општине, већ из бројних других извора који настану током буџетске године а од којих приходи од пореза на имовину чине мањи део.

                Ову чињеницу, поред побројаних и бројних других инвестиција, руководство удружења, очигледно, избегава да узме у обзир, обзиром да иста не иде у прилог неистинитим тврдњама да се средства наплаћена од стране пореза на имовину становника викенд насеља улажу неадекватно и у недовољној мери. На крају, чак и да је могућ, трансфер овако великог износа средстава удружењу без јасно установљеног система контроле граничи се са законом дозвољеним и никако се не може сматрати буџетски одговорним и оправданим.

                У вези тврдњи у погледу улагања које је општина Голубац имала у вези изградње плаже у Голупцу, а које је незадовољан ставом општине у погледу захтева удружења на друштвеним мрежама објавио председник удружења, господин Драган Радовић, наводимо да су исте неистините. Наиме, плажа у Голупцу је пројекат рађен искључиво за добробит становника општине и туриста којих је сваком сезоном све више, и сва документација у вези исте доступна је на интернет страници општине Голубац у одељку „Јавне набавке општинске управе Голубац“ у јавној набавци број 25/2019 – „Изградња плаже са напером у Голупцу“.

                Општина Голубац уверава становнике викенд насеља Винци и Усије да ће се и у наредном периоду наставити са инвестицијама у напред наведена насеља на транспарентан и непристрасан начин, те да општина неће дозволити да средства намењена за оваква улагања буду утрошена ради задовољења личних интереса појединаца.

                Обзиром на незадовољство које су становници викенд насеља исказали у погледу ранијих одлука удружења и искуства која је општина имала кроз сарадњу са истим, општина сматра да удружење на неадекватан начин представља становнике викенд насеља Винци и Усије, те да је потребно да исто у будућности на један бољи и праведнији начин иступа у име групе становника које представља, те да се у случају потребе, од стране становника насеља преиспита легитимитет представника удружења.

С поштовањем,

Општина Голубац

Širimo dalje
Posted in: Vesti Posted by: Александар Ђукић On: